//
you're reading...
Uncategorized

Jiya Jiya lyrics

Thwel’ umkhonto siye khona
Marikana iyasibiza babo

Ungesabi sabel’ uyabizwa babo

Marikana wahlaz’ isizwe babo
Mhlaba womile 

Mhlab’ unxaniwe

Kati ilele eziko

Wen’ ungummeli ekhaya

Thath’ izikhali

Wen’ uphakeme he
Wen’ uphakeme

Wen’ unamandla

Zondimela 
(Uzosabela)

Hamba kahle

(Uzosabela)

Thole lesizwe 

(Uzosabela)

Sabela

(Uzosabela)

Sohlala sonke

Ngeny’ imini

Bazophendula

Xa ubizwa sabela

Hamba kahle
Ngeny’ imini

Bazophendula
Jiya jiya 

Jiy’ indaba

Sebath’ umhlaba womil’ unxaniwe babo

Awoneli na
Sekwanele lomhlab’ uhlal’ unxaniwe 

Zusibuzele

Awuboni na

Konakele hhe

Hamba kahle
Jiya le ndaba 
Isithebe esidlel’ iizizwe

Yinto yokuhombisa njena

Siyabukw’ ekhaya

Sisalal’ emaweni 

Soya ngaphi na

Sisalal’ emaweni baba

Ngaba soya ngaphi na
Jiya jiya

Jikel’ emaweni ndiyahamba 

Ziyabuy’ ekhaya

Ndiyahamba ndibuyel’ ekhaya

Ngolonwabu de sibonane

Jiya 

Jiya indaba

Jiya jiya jiya 

Jiya 

Jiy’ indaba
Lyrics by Simphiwe Dana

Advertisements

About Simphiwe Dana

Musician, Writer, Activist, Mom

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

Simphiwe Dana’s Archives

There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

Music

My Community

Follow me on Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: