//
you're reading...
Uncategorized

Nzinga lyrics

Lalisitsho
Lisithi

Ilizwe lifile

Ilizwe liphelile

Ilizwe liphelile

Lalisitsho lisithi
Lalisitsho

Liphuma 

Entshonalanga

Ngeke litshintshe

Ilizwe lifile 

Lalisitshi ilizwe lifile
Ndiphuma kwinzinga yakho

Ndiphuma kwimilambo yakho

Ndemka nemilambo mama

Ndingenakho

Ndingenakho 
Ndihlala ndikhangela

Ndikhangela 

Ubuhle

Ubuhle

Ubuhle bakho

Ngobukho bethu emhlabeni

Undenza ndiqhaqhe izono zam
Ndiphuma kwinzinga yakho
Ndiphuma kwimilambo yakho

Ndemka ndemka ndemka nemilambo Tata

Ndingenakho

Ndingenakho 
Ndihlala ndikhangela

Ndikhangela 

Ubuso

Ubuso

Ubuso bakho

Ngobukho bethu emhlabeni

Undenza ndiqhaqhe izono zam
Ndikhangela 

Ubuso bakho

Ndikhangela

Emadlakeni bo

Kwampil’ ay’thanjiswa

Phesheya ngaphaya 

Uphuma phi na 

Ndiye khona
Ndibonise

Amandla ngawethu 

Funga phezu kwengcwaba likaHani

LikaBiko

LikaTambo

LikaMadiba

Adaptation of Flowers of the Nation, a song by Jonas Gwangwa

Lyrics by Simphiwe Dana, with excerpts from Ntyilo Ntyilo

Advertisements

About Simphiwe Dana

Musician, Writer, Activist, Mom

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

Simphiwe Dana’s Archives

There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

Music

My Community

Follow me on Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: