//
you're reading...
Uncategorized

Sabela lyrics 

Sabela

Woyiswa yintoni na

Sekubalele vuk’ ekuseni

Thwel’ umkhonto siye khona

Marikana iyasibiza
Yasibiza babo

Siyobek’ izikhali 

Marikana eh

Mizi ngemizi

Mizi ngemizi

Sasondela
Woyiswa ngonyama ni na

ding’ isali nje ubeyinkomo

Bakuloyile na

Ngepen’ emdaka na

Who yo yo oho

Uth’ umhlaba womile

Mhlab’ unxaniwe ehe

Abantwana bethu

Sebekulomhlaba

Sebevele ngentloko
Sabel’ uyabizwa

Sabel’ uyabizwa

Sabela

Sifikile

Kheth’ imigu kheth’ eyakho

Khanukhal’ ukhala wena bo

Ubek’ iizandl’ entloko

Soyoy’ thetha phambili

Le ndaba

Yokuthula nekati eziko

Sabela we

Qula soja qula

Sikhathele s’yawabon’ amagagu

Yheah

Kwaqhum’ uthuthu

Ngen’ imbamba mama

Uzobamb’ umthetho
Sifikile
Sophela yintetha

Awundiboni

Sophela yintetha

Awunalixesha lam

Ndikuphathele

Igazi nomkhonto

Xa selitshonil’ ilanga
Ndoyana ndoyana

Phezulu

Kulentaba hhe
Thath’ izikhali 

Siphephuka nemimoya
Sabel’ uyabizwa
Lyrics by Simphiwe Dana

Advertisements

About Simphiwe Dana

Musician, Writer, Activist, Mom

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

Simphiwe Dana’s Archives

There was an error retrieving images from Instagram. An attempt will be remade in a few minutes.

Music

My Community

Follow me on Twitter

Advertisements
%d bloggers like this: